Etiske regler

Som Certificeret Tantrabehandler forpligter vi os til følgende regler: 

1. Tavshedspligt


Tantrabehanderen har altid ubetinget tavshedspligt. En Tantrabehandler må ikke under nogen omstændigheder viderebringe fortrolige oplysninger om klienter til andre, medmindre klienten udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse hertil.  

2. Påklædning


Tantrabehandleren forbliver påklædt under berøring af klienter. Behandlerens påklædning aftales i samarbejde med klienten, f.eks. t-shirt eller sarong. En behandling foregår dog aldrig i fuld nøgenhed for behandlerens vedkommende, dvs. behandler er altid som et minimum iført underbukser. Der benyttes kvalitetsolie og egnet lubrikation, og til intimberøring anvendes medicinske undersøgelseshandsker. 

3. Berøring


Al berøring er envejs. Såfremt klienten ønsker at lære at give erotisk berøring, henvises til parsessioner, hvor klienten medbringer en partner. 

4. Håndtering af klienter


Tantrabehandleren anerkender altid klientens grænser. Tantrabehandleren spørger om lov til at berøre, og stopper med at berøre, når klienten anmoder om det.
Tantrabehandleren indgår aldrig i seksuelle relationer med en klient under en Tantrabehandling, og heller ikke mindst 12 måneder efter behandlingen. Såfremt der opstår en romantisk relation mellem en Tantrabehandler og en klient, ophører behandler/klient-forholdet. 

5. Integritet


Tantrabehandlere, Tantrabehandler-lærere og Tantrabehandler-studerende er bevidste om den magt, de har i rollen som behandlere og vil aldrig udnytte denne magt til seksuel udnyttelse af klienter. 
Personer under 18 år tilbydes ikke intim  behandling. De kan kun modtage behandling i form af samtale, coaching og almindelig massage uden berøring af de intime kropsdele. 
Der gives aldrig behandlinger til personer påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.